תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של רונלינה – מותג האופנה לשמלות כלה אשר הוקם על ידי המעצבות רונית פלג וגלינה שלי.

אנו ברונלינה רוצות להגשים לכן חלומות ואנו מקפידות לתת לכל אחת ואחת מכן יחס אישי וחם כפי שמגיע לכל כלה.

לשם כך, הקמנו אתר זה בו תוכלו לקבל הצצה על שמלות הכלה הייחודיות שלנו אשר עוצבו על ידנו עבורכן.

רונלינה – הבחירה הנכונה עבורך ליום הגדול והמרגש. אנחנו, רונית פלג וגלינה שלי, תמיד כאן בשבילך ומהפגישה הראשונה אנחנו הופכות למשפחה, וכמו בכל משפחה יש לנו כמה דברים שחשוב לדעת.

אנו עושות מאמצים רבים כדי לשפר כל העת את האתר ולהעצים את חווייתך בבחירת שמלת חלומותייך ואנו מקוות כי תיהני לבקר באתרנו וכמובן לחזור אלינו שוב. לכן, אנו מבקשות להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנא קראי תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מוסכמים עליך ואת מתחייבת לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לגברים.

 1. לנוחותך נבקש להבהיר כי בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

"רונלינה" –שלי גלינה ופלג רונית מספר עוסק 557905031 מרחוב המגל 4, עפולה מיקוד 1829604.

"האתר" – אתר האינטרנט המופעל על ידי רונלינה בכתובת www.ronalina.co.il ו- www.ronalina.com.

"המוצרים" – שמלות כלה וכל יתר הפריטים אליהם מתייחסים השירותים באתר וכל הקשור בכך.

השירותים" – שיווק, פרסום, מכירה והפצה של המוצרים וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי רונלינה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

 1. אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה ואת יכולה לפנות אלינו בכל שעות היממה (24/7) באמצעות מערכת ההודעות באתר ו/או בדואר אלקטרוני ronalina@ronalina.co.il וכן בימים ראשון עד חמישי בשעות 9:00-18:00 וביום שישי בשעות 09:00-13:00 בטלפון שמספרו 04-6491515 וכמובן במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת רונלינה ברחוב המגל 4, עפולה מיקוד 1829604.
 2. בכניסתך לאתר ו/או בעשיית כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו את מאשרת ומצהירה כי הנך עושה שימוש אישי בלבד ולא מסחרי באתר ובשירותים המוצעים בו וכי הנך רשאית לבקר באתר ולעשות כל שימוש בו, לרבות קבלת מידע ו/או קבלת השירותים. מובהר כי בכל מקרה בו יתברר כי פעלת באופן שאינו אישי ו/או כי לא הייתה לך הרשאה לעשות שימוש באתר, רונלינה תהיה זכאית, ללא הגבלת זמן, לשיפוי על כל הכספים שתשלם בקשר לכך, בגין כל הוצאותיה האחרות ונזקיה בקשר לכך, מיד לפי דרישתה הראשונה של רונלינה.
 3. על מנת שנוכל להעניק לך שירות טוב יותר ומהיר יותר הנך מתחייבת כי כל המידע אשר נמסר על ידך לרונלינה הנו שלם, מדויק, מתאים ומעודכן. את תישאי במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לך ו/או לרונלינה ו/או לצד שלישי הנובע ממסירת פרטים לא שלמים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים, מכל סיבה שהיא.
 4. אנו עושות מאמצים רבים כדי להרחיב ולגוון את היצע שמלות הכלה באתר ואולם מובהר כי מתן השירותים או חלקם על ידי רונלינה ייעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של רונלינה ללא כל התחייבות לגבי היקף ו/או אופן מתן השירותים ובכלל זה השיווק, הפרסום, ההפצה ו/או המכירה של שמלות הכלה. למען הסר ספק מובהר כי רונלינה תהיה רשאית בכל עת להפסיק ו/או להגביל את השיווק, הפרסום, ההפצה ו/או המכירה של שמלות הכלה, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כל מידע המופיע באתר, לרבות מדריכים, מאמרים, עצות, הצעות, המלצות, הבעת דעה, פרסומים, תמונות, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים "כמו שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) והם אינם מהווים הנחיה או ייעוץ מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.
 6. האתר עשוי להכיל קישוריות (hyperlink) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, בתוכן המופיע באתר המקושר.

מובהר כי לרונלינה אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. רונלינה לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ורונלינה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר המקושר.

רונלינה לא תהא אחראית לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.

 1. כל זכויות היוצרים, המדגמים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, צילום, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, מודל, עיצוב, שרטוט, סימן מסחר, אמצעים ושיטות יצור, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או המדגמים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי לרונלינה. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל באופן שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי החוק, בלא הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של רונלינה.

הנך מצהירה כי את מבינה שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בזכויות המדגמים ו/או בקניין הרוחני של רונלינה כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.

אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלות כדי לשמור עליה. יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר את מאשרת לרונלינה ו/או למי מטעמה לשמור ולעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק.
 2. למעט אם תודיעי לנו אחרת באמצעות מערכת הודעות האתר, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום, הנך מאשרת לרונלינה ו/או למי מטעמה ליצור עמך קשר ו/או לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר מבצעים, מוצרים ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או במשלוח מסרונים ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר. מובהר כי תהיי רשאית להודיע לרונלינה בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.
 3. המחשב בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים כפי שהם מצויים במערכת WordPress. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן רונלינה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך הנובע מחדירה של בלתי מורשים ו/או ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטת רונלינה.
 4. רונלינה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן השירותים ואספקת השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי המוצרים ו/או השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ואו לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רונלינה לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין לרונלינה שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים לרונלינה שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 5. רונלינה תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתה הבלעדי כל מידע ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי השימוש הנ"ל, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל שינוי כאמור.
 1. רונלינה תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 2. רונלינה תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 3. הנך מסכימה ומתחייבת לפצות ולשפות את רונלינה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, ו/או אחר, הנובע מהפרת איזה מתנאי תקנון זה.
 4. רונלינה תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל הסכם ו/או דין, לרבות בקשר אליך ו/או למי מטעמך.
 1. תנאי תקנון זה מגבשים את כל ההסכמות, ההצהרות וההבנות בינך, מחד, לרונלינה, מאידך, ובאים במקום כל תנאי שימוש ו/או מסמך ו/או הסכמה, בין בעל פה ובין בכתב, שקדמו לתקנון זה.
 1. הנך מסכימה ומתחייבת לכל תנאי תקנון זה ומובן לך כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות רונלינה יהיו בני תוקף רק בהסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של רונלינה.
 1. אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות רונלינה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד רונלינה.
 1. כל הודעה שתשלח על ידנו לפי הכתובת אשר נמסרה על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 72 שעות ממועד השליחה בדואר רשום או מיד בעת מסירתה באמצעות שליח, וכל הודעה שתשלח על ידנו לתיבת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לנו על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 12 שעות ממועד שליחתה.
 1. על תקנון זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תקנון זה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו. אולם, למרות האמור לעיל בסעיף זה, רונלינה לא תהיה מנועה מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של רונלינה ו/או בשל כל הפרה של תנאי תקנון זה.

נשמח לעמוד לשירותכן בכל עת.